Na Univerzitě Palackého v současnosti působí více než 160 studentů a zaměstnanců z Ukrajiny, kteří se vlivem ruské agrese na Ukrajině ocitli často v nezvladatelných situacích. Žijí, studují a pracují tady s námi, jsou součástí univerzitního společenství a nyní potřebují naši pomoc. Mnozí z nich se ocitli bez prostředků a podpory svých rodin, zároveň jen s obtížemi stíhají školu, práci a mnozí také dobrovolnickou činnost.

Vyhlašujeme proto veřejnou sbírku Finanční podpora studentů a pracovníků Univerzity Palackého postižených konfliktem na Ukrajině, z níž humanitárně díky vám podpoříme potřebné studenty a zaměstnance Univerzity Palackého.

Přispějte do Fondu pomoci Ukrajině

Podpořte válkou zasažené studenty a zaměstnance UP libovolnou částkou na zvláštní účet vedený u Komerční banky. Děkujeme!

Číslo účtu: 123-6502550237/0100

Variabilní symbol není potřeba.

Po načtení QR kódu v mobilním internetovém bankovnictví se automaticky vyplní platební údaje.


Hodnotu vámi poskytnutého příspěvku do veřejné sbírky lze odečíst od základu daně. Pro vydání potvrzení o poskytnutém příspěvku prosím kontaktujte Mgr. Lenku Doleželovou prostřednictvím e-mailu lenka.dolezelova@upol.cz, telefonu 585 631 018, případně na adrese Univerzita Palackého v Olomouci, sekretariát kvestorky, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

Kdo může přispět?

Všichni zaměstnanci, absolventi, příznivci i současní studenti Univerzity Palackého.

Jak se dostanou peníze k potřebným?

Příjem žádostí o příspěvek z tohoto zdroje je aktuálně pozastaven z důvodu vyčerpání finančních prostředků na účtu sbírky.


Studenti a zaměstnanci UP, kteří mají ukrajinské státní občanství, jsou zasaženi válkou vedenou vojsky Ruské federace na území Ukrajiny a potřebují pomoc, mohou zažádat o podporu z veřejné finanční sbírky pomocí formuláře, která jim bude následně vyplacena formou příspěvku z veřejné sbírky.

Univerzita Palackého podporuje studenty a zaměstnance zasažené válkou na Ukrajině různými způsoby. Již dříve studentům nabídla jednorázové mimořádné stipendium ve výši 10 tisíc korun a zaměstnancům možnost bezúročné půjčky, nabízí jim také další formy nefinanční pomo

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)