Výsledky voleb do Akademického senátu UP

Friday 12 May 2023, 12:00

Hlavní volební komise zveřejnila na základě zápisů dílčích volebních komisí dne 12. května výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Elektronické volby probíhaly od 3. do 11. května 2023. Případnou stížnost na průběh voleb mohou členové akademické obce podat do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb, tedy do úterý 16. května, a to písemně nebo e-mailem předsedovi hlavní volební komise.

Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a potrvá do 15. 5. 2026.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)