Výjimečné databáze EBSCO Ultimate a eBook Academic Collection Trial

Thursday 5 January 2017, 14:47 – Text: -jj-

Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do databází obsahujících více než 140 tisíc e-knih a 15 tisíc plnotextových časopisů.

Academic Search Ultimate obsahuje okolo 11 tisíc plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa.

Business Source Ultimate zpřístupňuje plnotextově 3,5 tis. časopisů z ekonomie a příbuzných disciplín jako účetnictví, finance, bankovnictví, marketing, management a mnoho dalších.

Sociology Source Ultimate zahrnuje zhruba 1 tisíc recenzovaných časopisů v plném textu z oblasti sociologie a další materiály zaměřené na aspekty lidského chování a interakce.

eBook Academic Collection Trial obsahuje více než 140 tisíc e-knih všech vědních oborů, včetně beletrie.

Databáze budou přístupné do 31. března 2017.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)