Vedoucí Laboratoře růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR

Tuesday 31 August 2021, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí Laboratoře růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR.

Pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice
Termín nástupu: 01.01.2022

Popis pracoviště

http://www.rustreg.upol.cz/

Pracovní náplň

 • Ve spolupráci s garanty studijních programů zajišťovat podmínky pro kvalitní výuku; podněcovat možné uchazeče a jejich zájem o studijní programy
 • Vytvářet podmínky pro kvalitní vědecký výzkum, motivovat zaměstnance k publikování a uplatňování výsledků výzkumu
 • Efektivně organizovat práci podřízených zaměstnanců, kontrolovat a hodnotit jejich pracovní výsledky a v návaznosti na to nastavovat jejich odměňování; vytvářet příznivé pracovní podmínky; vhodně formovat a doplňovat pracovní tým; dbát o zvyšování kvalifikace a pracovní růst podřízených zaměstnanců
 • Zajišťovat administrativní a ekonomické fungování katedry (vedoucí katedry nese odpovědnost jako příkazce operace střediska), činit opatření k odstranění případných nedostatků
 • Účelně a efektivně hospodařit s finančními prostředky katedry, spravedlivě je rozdělovat; získávat další, např. grantové, prostředky pro pracoviště
 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, studentů i případných dalších osob na pracovišti
 • Dodržovat a dbát o dodržování etického kodexu zaměstnanců UP

Kvalifikační požadavky

 • Minimálně 5letá činnost v oboru
 • Publikační a vědecká činnost v oboru
 • Grantová činnost v oboru
 • Manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu
 • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Seznam publikační činnosti

Strukturovaný dokument o rozsahu max. 3 stran formátu A4 obsahující:- stručnou SWOT analýzu pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz)- koncepci pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu (měla by zahrnovat hlavní očekávané finanční zdroje a výdaje, personální politiku, hlavní pedagogické a vědecké aktivity)

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 30.09.2021.


Poznámka

Pohovory se uskuteční prezenční formou za dodržení všech nařízení a hygienických pravidel. Předpokládáme, že se budou konat v druhé polovině 10/2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back