Rektor ocenil autory odborných knih

Wednesday 16 November 2022, 10:29

Rektor UP každoročně oceňuje čestným uznáním autory odborných knih. Letošní soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2022 s termínem odevzdání návrhů na součástech UP do 30. 9. 2022. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 40 odborných knih s návrhem na ocenění 45 autorů. Struktura knih dle součástí: 1 kniha z FTK, 5 z LF, 3 z PřF, 8 z CMTF, 11 z FF, 3 z PF, 8 z PdF a 1 kniha z FZV.  Komise UP potvrdila výběr fakult a doporučila rektorovi UP k ocenění všech 45 autorů. Rektor prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., souhlasil s udělením ocenění 45 autorům odborných knih.

Celkem bylo oceněno 40 odborných knih ve struktuře 2 knihy z přírodních věd, 6 z lékařských a zdravotních věd, 14 z humanitních oborů a umění a 18 ze společenských věd.

Výsledek soutěže je v přiloženém dokumentu.

Slavnostní předání ocenění proběhne během Akademického týdne UP v roce 2023. Ocenění není spojeno s finanční odměnou.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)