Profesor / Profesorka

Tuesday 21 June 2022, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Profesor / Profesorka.
Obor/specializace: Experimentální biologické disciplíny nebo farmaceutická či medicinální chemie

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra experimentální biologie
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice
Termín nástupu: 01.09.2022

Popis pracoviště

www.keb.upol.cz

Pracovní náplň

Pedagogická oblast:

 • Příprava a vedení vybraných přednášek, seminářů a cvičení pro studijní programy Experimentální biologie včetně ověřování znalostí studentů   
 • Působení ve zkušebních komisích (státní závěrečné zkoušky, obhajoby kvalifikačních prací)   
 • Vedení a oponování kvalifikačních studentských prací   
 • Vytváření, rozvoj a garance předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia studijního programu Experimentální biologie 
 • Participace na koncipování studijních programů a na rozvoji akreditovaných studijních programů

Vědecká a publikační oblast:    

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblastech medicinální a farmaceutická chemie a chemická biologie   
 • Školení doktorandů a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti   
 • Spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech řešených na pracovišti   
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí   
 • Aktivní účast při podávání a řešení vědeckých grantů

Kvalifikační požadavky

 • Jmenování profesorem v oborech experimentálních biologických disciplín nebo v oboru farmaceutická či medicinální chemie
 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblastech experimentálních biologických oborů nebo v oblastech medicinální a farmaceutické chemie a chemická biologie
 • Praxe v pedagogické činnosti (minimálně 10 let)   
 • Aktivní publikační činnost v oboru   
 • Schopnost přednášet v anglickém jazyce   
 • Dobré komunikační dovednosti a schopnost týmové práce

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • 40 dnů dovolené

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 23.07.2022.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)