Prestižní výroční přednášku Univerzity Palackého pronese Dana Drábová

Tuesday 25 October 2022, 9:03

Olomouc (25. října 2022) – Dana Drábová, jaderná inženýrka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pronese 3. listopadu v 17 hodin na Univerzitě Palackého v Olomouci výroční přednášku. Tu organizuje UP jednou ročně k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Josefa Ludvíka Fischera. K jejímu přednesení bývá oslovena významná česká či zahraniční osobnost.

Dana Drábová vystoupí v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého s přednáškou na téma Jaderná energie ve službách člověka. Slova jaderný, radioaktivita, záření vyvolávají v lidech skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů v jaderných elektrárnách, radioaktivního odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záření vůbec přemýšlejí, pak v naprosté většině případů spíše s obavami než se snahou tomuto jevu a jeho přínosům a rizikům objektivně porozumět,“ upozorňuje absolventka Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Jak dodává, za pouhé jedno století se lidé naučili jadernou energii široce zkoumat a využívat. Dnes bychom se bez těchto znalostí stěží obešli. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem jejich využití je opravdu odhalení možnosti získávat obrovskou energii ukrytou v jádře atomu. Méně už se ale mluví o tom, že ještě větší přínos přineslo používání radiační a jaderné techniky v medicíně, průmyslu, zemědělství a dalších oborech. Jaderná energetika je v řadě zemí včetně ČR spolehlivým nízkoemisním zdrojem elektřiny,“ připomíná předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a naznačuje tak, o čem bude na akademické půdě hovořit.

Tradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí jeho narození. Uskutečňuje se jednou ročně, zpravidla v listopadu, jako projev ocenění významu osobnosti významného filozofa a sociologa, který se stal rektorem Univerzity Palackého v roce 1946. V čele školy stál tři roky, v letech 1949–1950 byl pak jejím prorektorem.

Tematicky bývají tato prestižní akademická vystoupení zaměřena na zásadní badatelské problémy ve společenském kontextu. V minulosti přednášku pronesli mj. teolog Tomáš Halík, právnička a soudkyně Eliška Wagnerová, neuropatolog František Koukolík, filozof a překladatel Karel Floss, někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová nebo fyzikální chemik a předseda Učené společnosti ČR Pavel Jungwirth. Přehled všech přednášejících najdete zde.

Přednáška Dany Drábové se uskuteční 3. listopadu v 17 hodin v aule Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí v Olomouci. Je určena nejširší veřejnosti a vstup na ni je volný.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)