Pavel Nováček: Život v době klimatické změny

Friday 18 March 2022, 9:01

Přesahy - cyklus přednášek Societas cognitorum

Sdružení profesorů FF UP, Societas cognitorum a Rakouské centrum zvou akademickou obec i širokou veřejnost k pravidelnému cyklu přednášek. Studenti bakalářského a magisterského studia všech oborů získají za návštěvu přenášek a jejich protokol dva kreditní body (kód zápisu do Stagu KGN/SC4), studenti doktorského studia za návštěvu přednášek a zpracování seminární práce ke zvolenému tématu pět kreditiních bodů (KGN/92BPP).

Anotace přednášky:
Klimatická změna je realita, jde o to, jak se s ní dokážeme vyrovnat. Je samozřejmě důležité snažit se o snižování emisí skleníkových plynů (závazky z Kjótó 1997, Paříže 2015 či Glasgow 2021), nicméně i přesto je třeba připravovat se na období očekávaných důsledků. Pokusím se nastínit, jak se pravděpodobně život na naší planetě změní při očekávaném zvýšení globální teploty o dva či tři stupně Celsia. Je dost možné, že v Evropě budeme poprvé po 80 letech materiálního růstu a zvyšování životní úrovně čelit poklesu životní úrovně, což nebude psychologicky snadné vstřebat a přijmout.

Pozvánka - Pavel Nováček

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)