Odborný asistent / Odborná asistentka

Monday 30 May 2022, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Odborný asistent / Odborná asistentka.
Obor/specializace: Geoinformační technologie

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra geoinformatiky
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: 17. listopadu 50, Olomouc
Termín nástupu: 01.09.2022

Popis pracoviště

geoinformatics.upol.cz

Pracovní náplň

 • Vědeckovýzkumná činnost ve výzkumných směrech pracoviště (https://www.geoinformatics.upol.cz/veda-vyzkum):
  • samostatné a týmové publikování ve vědeckých, odborných a populárněvědeckých časopisech v zahraničí i ČR,
  • předkládání a řešení vědeckovýzkumných projektů (přednostně jako řešitel nebo spoluřešitel),
  • krátkodobě působení na zahraničních pracovištích,
  • spolupráce s domácími a zahraničními odborníky stejného zaměření,
  • zapojení do řídících orgánů vybrané vědecké společnosti,
 • Výuka v bakalářském a navazujícím magisterském programu Geoinformatika a kartografie v předmětech zaměřených na geoinformační technologie, vedení kvalifikačních prací, sestavení učebního textu (jednou za 5 let), napojení na střední školství a péče o „odbornou osvětu“ svého zaměření,
 • Podíl na organizačním zabezpečení chodu pracoviště.

Kvalifikační požadavky

 • Dokončené doktorské řízení v oboru nebo předložená disertační práce k obhajobě,
 • Publikační činnost v oboru prokazatelná na WoS,
 • Prokazatelné výsledky v oborovém výzkumu,
 • Zkušenosti s pedagogickou prací (výuka, vedené kvalifikační práce),
 • Připravenost pro výuku vybraných předmětů (viz zde),
 • Schopnost realizovat výuku a výzkum v anglickém jazyce.

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí,
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum,
 • Příspěvek na stravování a další benefity,
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu,
 • 40 dnů dovolené.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Stručný písemný popis rozvoje vyučovaných předmětů a osobního odborného růstu na dané pozici

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 30.06.2022.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)