Férová univerzita zve zaměstnance na speciální workshopy

Tuesday 22 November 2022, 15:58 – Text: (gsd)

Univerzita Palackého připravila pro své zaměstnance pod hlavičkou Férové univerzity dva workshopy zaměřené na prevenci mezilidských konfliktů na pracovištích a na rozpoznání a řešení různých forem šikany na univerzitách, které jsou přístupné zdarma, pouze s nutností registrace.

Prezenční workshop Asertivní řešení krizových situací na pracovišti proběhne z kapacitních důvodů ve dvou termínech, a to již v úterý 29. listopadu 2022 v zasedací místnosti prorektorů UP (přízemí RUP v průchodu k parkovišti) a v úterý 6. prosince 2022 v zasedací místnosti Vydavatelství UP, vždy v čase 9:00 – 12:15 hodin. Lektorkou bude Iva Vaňková, zakladatelka terapeutického a relaxačního centra Axony v Olomouci a autorka programu Work and Relax. Na workshop se předem registrujte zde https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2680/detail/terms.

K online workshopu Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit se můžete připojit ve středu 7. prosince 2022 od 10:00 do 12:30 hodin po předchozí registraci zde https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2695/detail/terms. Lektorka Kateřina Zábrodská, přední česká odbornice na psychologii akademické práce z Psychologického ústavu AV ČR, seznámí účastníky a účastnice workshopu s nejčastějšími rizikovými faktory vzniku šikany v prostředí univerzit, typickými scénáři a možnostmi prevence a intervence a přiblíží, jak rozpoznat a měřit výskyt šikany, jak poznat první varovné signály a jaká jsou dostupná opatření pro řešení případů šikany.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)