Čestné uznání rektora autorům odborných knih v roce 2023 - výsledky

Wednesday 8 November 2023, 8:44

Soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2023 s termínem odevzdání návrhů na součástech UP do 30. 9. 2023. V letošním ročníku ve vyhlášení soutěže byly stanoveny počty ocenění odborných knih na součást. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 15 odborných knih/souborných děl s návrhem na ocenění 18 autorů. Struktura knih dle součástí: 1 kniha z FZV; 1 z PřF; 4 z FF; 4 z PdF; 2 z LF; 1 z PF; 2 knihy z CMTF.  Komise UP potvrdila výběr fakult a doporučila rektorovi UP k ocenění všech 18 autorů. Rektor prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. souhlasil s udělením ocenění 18 autorům odborných knih (z toho 1 autor in memoriam).

Ocenění je spojeno s finanční odměnou a to 5000 Kč na knihu či souborné dílo. Pokud je uvedeno více autorů, potom se částka dělí mezi žijící autory. Finanční odměna bude vyplacena v souladu s ustanovením čl. 11 statutu soutěže (v rámci mzdy za měsíc listopad roku 2023).

Seznam oceněných

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)