Ceny rektora UP: přihlaste práci či sportovní úspěch

Friday 10 November 2023, 10:20

Ceny rektora Univerzity Palackého v Olomouci oceňují nejlepší vědecké či umělecké práce a sportovní výkony studentek a studentů. Ti nejlepší získají finanční odměnu. Přihlášky a další vyžadované dokumenty je možné doručit do 26. listopadu 2023 dle podmínek zveřejněných níže. Vyhlášení výsledků by se mělo uskutečnit v únoru 2024.

Soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studujících bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů v roce 2023

Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studujících UP pro rok 2023

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

* Formulář/návrhový list prosím vyplňte ideálně v bezplatné verzi programu Adobe Acrobat Reader a nikoliv v prohlížeči.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)