AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | listopad 2022

Ilustrační foto: Akademická informační agentura
Friday 4 November 2022, 10:52 – Text: -ap-

CZEDUCON představuje podrobný program a hlavní hosty

Chystáte se na letošní fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON? Pokud ano, už nyní si můžete z ohlášených diskusních příspěvků vybrat ty, které si nechcete nechat ujít. Na stránkách akce nejdete podrobný program konference, která proběhne v termínu 21. a 22. listopadu v areálu O2 Universa v Praze-Vysočanech.

 

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích – prezentace z webináře 11. října

Pro všechny zájemce o stipendijní pobyty v německy mluvících zemích je k dispozici prezentace použitá na nedávném webináři programů Akademická informační agentura, AKTION Česká republika – RakouskoCEEPUS. Prezentace obsahuje podrobné informace o aktuální stipendijní nabídce v Německu, Rakousku a Švýcarsku, instrukce k podávání přihlášek a důležité odkazy.

 

Online seminář pro zájemce o stipendia DAAD proběhne 8. listopadu v 15:00 hod.

DAAD IP Praha pořádá ve spolupráci s AIA online seminář určený pro žadatele o stipendia DAAD s podzimní uzávěrkou. Seminář bude věnován studijním a výzkumným pobytům v Německu. Zazní na něm důležité informace a praktické rady ohledně podávání žádostí o stipendia a doporučení, kde hledat další informace o studiu a výzkumu v Německu. Seminář proběhne online přes platformu Webex v úterý 8. listopadu 2022 od 15:00 do 16:30. Registrace na akci není nutná, připojit se můžete ZDE.

 

Vychází nové vydání katalogu stipendijních pobytů 

Akademická informační agentura (AIA) i letos uspořádala všechny nabídky studijních a výzkumných možností v partnerských zemích do souhrnné publikace, ve které najdete všechny podstatné informace o nabízených letních kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových pobytech. Letošní nabídka se týká pobytů s plánovanou realizací v akademickém roce 2023/2024.

Přehled každoročně aktualizujeme. Novou publikaci si stáhněte na webu DZS.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

Švýcarská konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 místa ve stipendijním programu švýcarské vlády „Swiss Government Excellence Scholarship“. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium. Žádosti přijímá AIA, další informace naleznete v detailu nabídky.

Termín pro podání přihlášek: 16. listopadu

 

Pro studenty ČZU: studijní a výzkumné pobyty v Peru

Universidad Nacional de Ucayali nacházející se v peruánské části Amazonie nabízí stipendia pro studenty MSP a DSP České zemědělské univerzity v Praze v oboru lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví. Stipendia je možné využít ke studijním a výzkumným pobytům v délce 3 až 9 měsíců.

Bližší informace naleznete v detailu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 11. listopadu

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Maďarsko

Maďarská organizace Tempus Public Foundation každoročně nabízí semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ a letní jazykové kurzy. Detaily nabídek s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 3. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt  

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním a výzkumným pobytům v Egyptě pro:

· studenty DSP v délce do 10 měsíců

· VŠ učitele a vědce v délce 1 až 5 měsíců

Bližší informace k nabídkám naleznete v jejich přehledech ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům a vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa k účasti na přednáškových pobytech v délce do 10 dnů. Detaily nabídek s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa k semestrálním studijním pobytům pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou zahrnuté ve stipendijní nabídce). Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 19. prosince

 

Německo, DAAD – magisterské studium ve všech vědních oborech

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10 až 24 měsíců jsou určena absolventům BSP, stipendium je možné využít buď k absolvování celého MSP na německé VŠ, nebo k realizaci ročního studijního pobytu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

 

Německo, DAAD – doktorské studium ve všech vědních oborech

DAAD nabízí stipendia pro absolventy MSP a studenty DSP k pobytům na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Stipendium je možné využít k ročnímu výzkumnému pobytu v rámci DSP studia (7 až 12 měsíců) nebo k realizaci doktorátu pod dvojím vedením (cotutelle). Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD: roční pobyty, doktorát pod dvojím vedením. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

 

Německo, DAAD – magisterské studium v uměleckých oborech

DAAD nabízí stipendia k pobytu v rámci MSP v oborech výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Stipendium je možné využít buď k ročnímu studijnímu pobytu, nebo ke studiu v délce 10 až 24 měsíců zakončenému získáním titulu z hostitelské VŠ. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 30. listopadu

 

Stipendia DAAD, Německo – bilaterální výměna akademiků a vědců

DAAD umožňuje akademickým a vědeckým pracovníkům realizovat reciproční 14-tidenní až 3-měsíční pobyty na VŠ nebo výzkumných institucích v Německu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají online přes portál DAAD.

Každoročně jsou vypsány dva termíny pro podání přihlášek: 15. listopad pro pobyty začínající mezi červnem a listopadem 2023 a 2. května pro pobyty začínající později v daném akademickém roce.

 

Německo, BTHA – postgraduální pobyty

Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční stipendijní pobyty pro studenty MSP a DSP na veřejných VŠ ve spolkové zemi Bavorsko. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)