Mgr. Ondřej MACHACZKA, Ph.D.

Avatar
Contact

58 563 2803

Ústav zdravotnického managementu

Fakulta zdravotnických věd

tř. Svobody 8

2.18

odborný asistent

ČLÁNEK
Machaczka O., Kovalová M., Ambroz P., Koutná V., Mrázková E., Bar M., Roubec M., Bártová P., Novobilský R., Sabela M., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Walczysková S., Školoudík L., Šimůnek L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J. Analýza vztahu rizikových faktorů demence a aterosklerózy. Prakticky Lekar. 2023.
Janoutová J., Machaczka O., Zatloukalová A., Janout V. Is Alzheimer's disease a type 3 diabetes? A review. Central European Journal of Public Health. 2022.
Machaczka O., Školoudík D., Janoutová J., Roubec M., Reiterová E., Kovalová M., Zatloukalová A., Ambroz P., Janout V. Neuropsychological tests and prediction of dementia in association with the degree of carotid stenosis. Journal of Applied Biomedicine. 2022.
Machaczka O., Homza M., Macounová P., Kovalová M., Janoutová J., Janout V. Hodnocení validity metody palcového tlaku u diabetiků – průběžné výsledky. Vnitrni Lekarstvi. 2021.
Janoutová J., Kovalová M., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Němček K., Janout V. Risk Factors for Alzheimer's Disease: An Epidemiological Study. Current Alzheimer Research. 2021.
Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Machaczka O., Kovalová M., Němček K., Janout V. Analýza rizikových faktorů mírně kognitivní poruchy. Profese on-line. 2020.
Zatloukalová A., Roubec M., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P. Ateroskleróza a demence. Profese on-line. 2020.
Hálová A., Ambrozová L., Ambroz P., Zatloukalová A., Machaczka O., Janoutová J., Janout V. Genetická predispozice Alzheimerovy choroby. Profese on-line. 2020.
Janoutová J., Kovalová M., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Němeček K., Mrázková E., Košta O., Školoudík D., Janout V. Možnosti prevence Alzheimerovy choroby. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2020.
Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Machaczka O., Kovalová M., Němček K., Janout V. Péče o pacienty s demencí. Profese on-line. 2020.
Machaczka O., Homza M., Macounová P., Kovalová M., Janoutová J., Janout V. Použití metody palcového tlaku (toe brachial index) k detekci ischemické choroby dolních končetin u diabetiků. Prakticky Lekar. 2020.
Machaczka O., Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Janout V. Vztah hypertenze a demence-stručný přehled. Profese on-line. 2020.
Machaczka O., Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Janout V. Vztah hypertenze a demence-stručný přehled. Profese on-line. 2020.
Janoutová J., Kovalová M., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Němček K., Mrázková E., Košta O., Janout V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - pilotní studie. Prakticky Lekar. 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Ambroz P., Koutná V., Mrázková E., Bar M., Roubec M., Bártová P., Novobilský R., Sabela M., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Walczysková S., Školoudík L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V. Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence - výsledky epidemiologické studie. Životné podmienky a zdravie 2023. 2023.
Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Ambroz P., Koutná V., Mrázková E., Bar M., Roubec M., Bártová P., Novobilský R., Sabela M., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Walczysková S., Školoudík L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V. Vliv aterosklerózy na rozvoj demence – průběžné výsledky epidemiologické studie. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi V. 2023.
Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Ambroz P., Koutná V., Mrázková E., Bar M., Roubec M., Bártová P., Novobilský R., Sabela M., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Rečková S., Vališ M., Školoudík L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V. Vztah aterosklerózy a demence – pilotní epidemiologická studie rizikových faktorů. Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. 2022.
Machaczka O., Janoutová J., Zatloukalová A., Ambroz P., Janout V. Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence - představení projektu. ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE, Zborník vedeckých prác. 2021.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Prevence Alzheimerovy choroby - výzva pro veřejné zdravotnictví. In Hudečková H., Jakušová V., Švihrová V., Baška T. (Eds.) Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. 2019.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a mírnou kognitivní poruchou. In Hudečková H., Jakušová V., Švihrová V., Baška T. (Eds.) Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. 2019.
ABSTRAKT
Ambroz P., Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Koutná V., Bar M., Roubec M., Novobilský R., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Rečková S., Vališ M., Školoudík L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V. Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence: předběžná analýza výsledků studie. Athero Review, AtheroRev 2022; 7(Suppl), Sborník abstrakt. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ambroz P., Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Koutná V., Bar M., Roubec M., Novobilský R., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Rečková S., Vališ M., Školoudík L., Šolinová P., Školoudík D., Janout V. Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence-předběžná analýza výsledků. 2022.
Janoutová J., Kovalová M., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Koutná V., Novobilský R., Roubec M., Kušnierová P., Bar M., Stejskal D., Rečková S., Faldynová L., Školoudík L., Šolínová P., Vališ M., Školoudík D., Janout V. Possible influence of atherosclerosis on dementia development. 2022.
Janoutová J., Machaczka O., Kovalová M., Zatloukalová A., Ambroz P., Koutná V., Mrázková E., Bar M., Roubec M., Bártová P., Novobilský R., Sabela M., Kušnierová P., Stejskal D., Faldynová L., Rečková S., Vališ M., Školoudík L., Šolínová P., Školoudík D., Janout V. Vztah aterosklerózy a demence – pilotní epidemiologická studie rizikových faktorů. 2022.
Ambroz P., Janoutová J., Machaczka O., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Epidemiologie a prevence Alzheimerovy choroby. 2019.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Prevence Alzheimerovy choroby - výzva pro veřejné zdravotnictví. 2019.
Machaczka O., Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - předběžné výsledky epidemiologické studie. 2019.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a mírnou kognitivní poruchou. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)