Život samurajů: Svět válečníků starého Japonska

4. April 2023, 18:00–19:30

Přednáška PhDr. Romana Kodeta, Ph.D.

Chcete vědět, jak samurajové bydleli, jak se stravovali, oblékali nebo jak trávili svůj volný čas? 

Dějiny předmoderního Japonska si většina Středoevropanů spojuje s legendárními válečníky – samuraji. Díky mnoha filmovým, seriálovým či knižním zpracováním si je často představujeme jako neohrožené bojovníky řídícími se kodexem cti a věrnosti. Často se však jedná o idealizovaný obraz starých Japonců. Japonští válečníci žili v dynamickém a měnícím se světě, jejž na jedné straně pomáhali formovat, na druhé se mu však museli v mnohém přizpůsobovat. Jejich každodenní život jistě nebyl tak vzrušující, jak by se z filmových pláten mohlo zdát, to mu však neubírá na zajímavosti. Přednáška se tudíž zaměří na běžný život samurajů a představí jej v nových souvislostech. Bude se proto zabývat otázkami, jak samurajové bydleli, jak se stravovali, oblékali či jak trávili svůj volný čas. Současně představí strukturu předmoderní japonské společnosti, rodinný život samurajů, jejich soukromí a specifický způsob uvažování.

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. je vedoucím Centra japonských studií a zároveň zástupcem vedoucího Katedry historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na raně novověké japonské dějiny a dějiny Dálného východu. Na toto téma publikoval množství vědeckých studií a je autorem monografie „Války samurajů“, za kterou v roce 2016 získal Cenu Miroslava Ivanova. V roce 2018 publikoval syntézu předmoderních japonských dějin „Příběh samurajů“, analyzující život a válčení v předmoderním Japonsku. I za tuto knihu obdržel Cenu Miroslava Ivanova (2020).

Událost na Facebooku

Organizer

Japonské centrum UP

Location

tř. Svobody 26, Olomouc, učebna 2.56
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)