Základy improvizace pro vědce

16. November 2022, 13:00–17:30

Workshop pro akademické a vědecké pracovníky a studenty Univerzity Palackého v Olomouci

Formou her cílíme na základní improvizační dovednosti: koncentrace, kooperace, komunikace, kreativita. Je tu příležitost posunout své prezentační dovednosti, sáhnout si na techniky jak pracovat s trémou, uvědomit si svou přirozenou jedinečnost a umět ji využít, pobavit se, zažít něco nového, získat baterii cvičení a dále improvizační dovednosti rozvíjet i po skončení kurzu.

Kurz je primárně určen pro akademické a vědecké pracovníky a studenty Univerzity Palackého v Olomouci. Účast vám potvrdíme e-mailem.

Registrace.

Pásmo je součástí programu Fort Science Academy realizovaného v rámci projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614

Lektor: Alexandr Dvořák
Divadelní improvizaci se věnuji od roku 2009. V roce 2010 jsme založili improvizační skupinu v Pardubicích, kterou jsem do roku 2017 vedl. Od roku 2016 jsem uměleckým vedoucím (trenérem) olomoucké improvizační skupiny OLIVY. Jsem lektorem improvizace pro veřejnost. Čtyři roky mám to štěstí být zdravotním klaunem, jsem součástí organizace Zdravotní klaun, o.p.s., která spadá do mezinárodní sítě RED NOSES International. V zaměstnání mám na radosti středisko sociálních služeb pro lidi bez domova. Mám doma tři osobní trenérky improvizace ve věkovém rozmezí 1,5 až 6 let. Oproti zážitkům s touto trojkou jsou veškeré výše vypsané zkušenosti jen maličkostí.

Událost na Facebooku

Organizer

Pevnost poznání, Kariérní centrum UP a Nadační fond UP

Location

Pevnost poznání, areál Korunní pevnůstky, tř. 17. listopadu 7
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)