Výzvy románských studií v třetím desetiletí 21. století

25. November – 26. November 2022

XX. mezinárodní setkání romanistů

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2022 se na Katedře romanistiky FF UP v Olomouci uskuteční jubilejní, v pořadí již 20. ročník mezinárodního setkání romanistů. Jeho tématem bude reflexe dosavadního výzkumu v oblasti románských studií na českých i zahraničních pracovištích, s důrazem na představení badatelských směrů, které se v tomto oboru otevírají v třetí dekádě jednadvacátého století.

Další informace

Organizer

Katedra romanistiky FF UP

Location

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)