Veřejné projednání úpravy území – projekt ITI Olomoucké aglomerace

1. December 2023, 13:00–16:00

– Hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace veřejného prostoru – areál Envelopa

Veřejné projednání návrhu na úpravy území – projekt ITI Olomoucké aglomerace – Hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace veřejného prostoru – areál Envelopa se uskuteční s odborným výkladem v pátek 1. prosince 2023 od 13:00 v zasedací místnosti číslo 2.33 v Envelopa Hubu (17. listopadu 1131/8a, Olomouc).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Oddělení strategie a kvality, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Podané připomínky a námitky musí obsahovat identifikační údaje a podpis osoby, která je podává, odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Cílem veřejného projednání je výklad návrhu územního plánu, možnost dotazů a vysvětlení a shromáždění připomínek a námitek ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, nikoliv jejich vyhodnocení či vyřešení.

Technická dokumentace (zip) k projednávanému projektu.

 

Organizer

Palacký University Olomouc

Location

Envelopa Hub, tř. 17. listopadu 1131/8a, Olomouc, místnost 2.33
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)