Úvod do programu Statistica

15. April 2024, 8:30–13:30

Vzdělávací program CŽV určený zaměstnancům a doktorandům UP

Vzdělávací program pro akademické pracovníky UP je zaměřen na získání kompetencí v problematice základní obsluhy a orientace v pracovním prostředí Statistica. Účastníci se seznámí v rámci vzdělávacího bloku se základním nastavením programu a vybranými statistickými nástroji. Osvojí si poznatky a dovednosti importu a exportu dat, provádění základních statistik, editaci výsledků a grafů při přípravě výstupů. Dále si účastníci vyzkouší provedení výpočtu reliability testového/dotazníkového nástroje. Na závěr budou prezentovány příklady pokročilejších metod vícerozměrných analýz. Vzdělávací aktivity budou koncipovány především prakticky při práci se statistickým programem.

Další informace

Location

budova CMTF, Univerzitní 22, učebna UO3, 2. podlaží
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)