Správa výzkumných dat a F.A.I.R. principy

18. April 2024, 9:00–11:00

Třetí díl ze série Kurzů otevřené vědy

Kurz provede účastníky jednotlivými aspekty správy výzkumných dat. V první části kurz představí správu výzkumných dat z pohledu otevřené vědy. V druhé části věnované plánování se účastníci seznámí s životním cyklem dat a plánem správy výzkumných dat (Data Management Plan). Třetí část se bude věnovat organizaci, uchovávání a ochraně dat, zatímco čtvrtá část uvede účastníky do tématu sdílení výzkumných dat v souladu s principy F.A.I.R., na které se následně kurz jednotlivě zaměří. V rámci principu dohledatelnosti (FINDABILITY) se účastníci seznámí s metadaty, perzistentními identifikátory a registry meta(dat). Princip dostupnosti (ACCESSIBILITY) se bude věnovat způsobům zpřístupnění (protokoly, autentizace a autorizace) a uložení meta(dat) do datových repozitářů. Poté se kurz zaměří na princip interoperability (INTEROPERABILITY) a využití otevřených formátů, standardů, řízených slovníků, tezaurů a ontologií. Poslední princip znovupoužití (REUSABILITY) se bude zabývat komplexním popisem dat a oprávněním s daty nakládat, tj. otevřenými licencemi. Na závěr účastníci získají přehled o iniciativě European Open Science Cloud a správě výzkumných dat na UP.

Registrace

Organizer

Oddělení koncepce a podpory výzkumu, RUP

Location

Zasedací místnost 2.25, Děkanát FF UP, Křížkovského 10
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)