Speak Up! Presentation skills

19. April 2024, 8:00–13:00

Program CŽV pro zaměstnance a doktorandy

Cílem kurzu je seznámit účastníky s prezentačními dovednostmi a posílit jejich sebedůvěru pro prezentování (nejen) na vědeckých konferencích. Což zahrnuje i efektivní používání jazyka, neverbální komunikace a technických pomůcek.

  • Diskuse o tom, co dělá prezentaci dobrou
  • Jak zaujmout publikum
  • Struktura prezentace
  • Jak mluvit srozumitelně a efektivně
  • Jak používat Power Point a podobné systémy, abyste svou prezentaci zlepšili, nikoli zničili
  • Jak odpovídat na otázky
  • Praktická cvičení

Kurz probíhá v angličtině. 
Kapacita kurzu je omezená.

Registrace

Location

tř. Svobody 26, učebna SC 1.20
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)