Šetrná sebeobrana

27. April 2024, 9:00–11:00

Workshop pro studenty a zaměstnance UP

Sebeobrana a bezpečnost se stávají v současnosti stále více aktuálními tématy kvůli velmi rychle rostoucímu společenskému napětí, jež vychází z aktuálních globálních problémů, jako ozbrojené konflikty, imigrační krize, či stále složitější systém místní i mezinárodní legislativy, jež může být v řadě případů silně matoucí.

Cílem tohoto workshopu je:

  • seznámit se s praktickým významem zákonů v ČR upravujících ochranu vlastního života, života blízkých a osobního majetku,
  • osvojit si základní postupy a techniky při kontaktu s rizikovými situacemi v běžném životě,
  • seznámit se se zásadami bezpečného chování a s psychologickými aspekty souvisejícími s rizikovými situacemi,
  • odstranit mýty o sebeobraně a bezpečnostních prostředcích.

Na workshop je nutné se zaregistrovat.

Location

ZŠ Terera; Tererovo náměstí 1
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)