Service-learning workshop pro vysokoškolské pedagogy

5. May 2023, 9:00–13:00

Zajímavý workshop pro vysokoškolské pedagogy zaměřený na techniky a postupy service-learningu (propojení teoretické, projektové a praktické výuky). Čtyřhodinový kurz povede lektorka dr. Nataša Matulayová. Pro zájemce je zdarma, podmínkou účasti je registrace. 

Service-learning ve vysokoškolském vzdělávání je zážitková vzdělávací metoda, při níž se studenti zapojují do komunitní služby, kriticky tuto zkušenost reflektují a učí se z ní. Aktivity service-learningu se zabývají lidskými, sociálními a environmentálními potřebami z hlediska sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje. Obohacují výuku ve vysokoškolském vzdělávání, podporují občanskou odpovědnost a posilují komunity.

Účastníci se seznámí s vyučovací strategií service-learningu, naučí se používat jeho techniky a postupy v konkrétním studijním programu. Lektorka vysvětlí, jak nastavit témata service-learningových aktivit či projektů tak, aby korespondovaly s výstupy učení a profilem absolventa. Vyučovací strategie umožňuje studentům učit se plánovat a realizovat konkrétní projekty zaměřené na potřeby dané komunity či místa. Základem je přitom propojení vzdělávacích cílů studijního předmětu s osobními učebními cíli studentů.

Registrace

Workshop se uskuteční díky podpoře v rámci členství Univerzity Palackého v evropské univerzitní Alianci AURORA. 

Organizer

UP Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Location

CMTF UP, Na Hradě 5, 4. patro
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)