Sára Medková, Ivo Medek, Vít Zouhar: Sara smile

28. November 2022, 17:00–18:30

17. ročník hudebního festivalu Opera Schrattenbach

Sára Medková: klavír, hlas
Ivo Medek: dětské hračky, perkuse
Vít Zouhar: laptop

video: Lukáš Medek
režie: Rocc 

Nový multimediální operní projekt autorského kompozičního týmu Sára Medková, Ivo Medek, Vít Zouhar s videem Lukáše Medka a v režii Rocca přináší osobní výpověď s fragmenty smíchu a zapomenutou hudbou.

Premiéra se konala 25. října 2022 v Divadle na Orlí v Brně v rámci festivalu Expozice nové hudby.

Realitu stále rozšiřujeme. Nejen virtuálně, ale také reálně ji rozšiřujeme: tím, jak ji odlišně vnímáme, jak ji prožíváme, jak ji popisujeme, jak o ní uvažujeme a jak ji vykládáme. Žijeme mýty. Žijeme v mýtech a mytologizujeme prožívanou realitu. Každý den svádíme ukrutné boje a každý den heroicky vítězíme i statečně podléháme, každý den překonáváme sama sebe. Nerozeznáváme, co je skutečné a co je domnělé, co je zdánlivé, co je banální a co fatální.
Popisujeme skutečnost jako mýtus, neboť skutečné se zdá málo dynamické, málo epické a málo dramatické. Běžné se zdá jako ohromující a ohromující se naopak ztrácí ve zdánlivé bezvýznamnosti. Vše určuje úhel pohledu. Vše je nástrojem síly. Síly pohnout úhlem pohledu. Síly vnímat jiný úhel pohledu.
Sara'smile je vrstvením paralel: osudů, životů, pohledů, příběhů. Jsou to zlomky vrcholových linií ve velehorách každodennosti i mýtických příběhů. Fragmenty rituálů a náznaky receptů. Záblesky odrazů mnoha a mnoha Sár, které se v nekonečné smyčce rozpíjejí v odrazech zrcadel. Odrazem odrazů. Nevíme, kolik jich je, kolik jich bylo, ani kolik jich bude. Víme jen, že mýtus je realita a realita má sílu mýtu. A tak se jí dotýkáme, mačkáme ji, ale ona jako nymfa uniká mezi přejíždějícími prsty. – Vít Zouhar 

Festival pořádá Tvůrčí centrum Olomouc, z. s., ve spolupráci s Ensemble Damian, z. s., a Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za finanční podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Vstup na všechny produkce festivalu je volný.

Organizer

Ensemble Damian, z. s.

Location

Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)