Řídit židovskou obec jako firmu: Pinkasy a židovská samospráva

22. November 2023, 17:00–18:30

Přednáška Kajetána Holečka a Tobiáše Smolíka z cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

Mgr. Kajetán Holeček je judaista a historik, zabývá se dějinami Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku. Specializuje se zejména na hospodářské a sociální dějiny židovských obcí a jejich soužití s křesťanskými sousedy.
Mgr. Tobiáš Smolík je judaista a etnolog, věnuje se zpřístupňování židovských dějin i památek. Je spoluautorem dětské popularizační knihy o historii Židů v Čechách a na Moravě. Působí jako létající kurátor a lektor.

Pinkasy, tedy úřední knihy židovské samosprávy, představují bránu k poznání židovských obcí, jejich normativních předpisů i každodenního života. Na jejich stránkách se vedle sebe nacházejí strohé a uniformní účetní zápisy i fascinující líčení událostí, které život obce potkaly. Posluchače seznámíme s tím, co všechno lze v raně novověkých pinkasech nalézt a jak s těmito informacemi pracovat. Mohli se blízcí příbuzní stát staršími židovské obce? Jaké neplechy tropila židovská omladina? Kolik museli členové obce platit na daních? Odpovědi na tyto otázky, které by nás ani nenapadlo klást nacházíme právě v pinkasech. Díky těmto dokumentům poznáváme, že život v raně novověkých židovských obcích nebyl zdaleka tak jednotvárný, jak by se mohlo zdát.

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2023 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Facebooková událost

Location

Centrum judaistických studií FF UP, tř. Svobody 26. uč. č. 2.36
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)