Replikační krize ve vědě: její příčiny a důsledky

12. December 2023, 14:00–16:15

Diskusní panel

Cílem setkání je uvedení posluchačů do problému replikační krize ve vědě a zahájení široké diskuse na toto téma.

Replikační krize ve vědě je ve světové odborné literatuře aktuální a ožehavé téma. Tento problém zahrnuje:

  • Cílené vědecké podvody (falsifikace, fabrikace, plagiátorství);
  • Záměrné či nezáměrné manipulace s datovými analýzami a neznalost principů statistické inference (p hacking, HARKing);
  • Publikační zkreslení, tedy neochota autorů, recenzentů a editorů publikovat výsledky, které nemají statisticky významné výsledky;
  • Nevhodně nastavené incentivy v akademickém prostředí („publish or perish“).
    Bohužel v českém akademickém prostředí toto téma téměř nerezonuje.

V první části oslovení panelisté představí formou krátkých prezentací příčiny, které vedou k neschopnosti replikovat významné vědecké studie v sociálně-vědním a biomedicínském výzkumu. Poté bude následovat diskuse na dané téma mezi panelisty i posluchači.

Další informace

Location

Fakulta tělesné kultury UP, třída Míru 117, budova NA, 4. podlaží, místnost 4.20
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)