Plánování správy výzkumných dat

18. April 2024, 11:00–13:00

Čtvrtý díl ze série Kurzů otevřené vědy

Kurz přiblíží účastníkům počáteční fázi správy výzkumných dat, tj. plánování. V rámci první části bude plánování správy výzkumných dat představeno jak v kontextu životního cyklu výzkumu, tak i životního cyklu dat. Účastníci se dozví, proč správu výzkumných dat plánovat a jak se s touto výzvou vypořádat pomocí plánu správy výzkumných dat (DMP) a dostupných nástrojů. V druhé - praktické - části se účastníci seznámí s nástrojem Data Stewardship Wizard. Účastníci se naučí, jak vytvořit projekt a jak jej nastavit. Dozví se, jakými způsoby lze v rámci nástroje spolupracovat včetně správy uživatelských rolí. Kurz dále provede účastníky dotazníkem, typologií otázek a jeho jednotlivými komponenty, jako jsou fáze projektu, fáze správy výzkumných dat nebo pomocné funkcionality (TODO, komentáře, editorské poznámky, verzování). Kurz účastníkům ukáže možnosti exportu a představí metriky (F.A.I.R., dobrá výzkumná praxe, otevřenost), se kterými nástroj pracuje. V závěru se účastníci dozví o výhodách a nevýhodách používání tohoto nástroje.

Registrace

Organizer

Oddělení koncepce a podpory výzkumu, RUP

Location

Zasedací místnost 2.25, Děkanát FF UP, Křížkovského 10
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)