Odkaz Tomáše Bati a zdravotnictví

12. April 2023, 17:00–18:30

Přednáška Ing. Mgr. Gabriely Končitíkové, Ph.D., MBA z cyklu „Medicína trochu jinak“

Tomáš Baťa byl proslulý svým holistickým přístupem ke zdraví. Jeho citát: „Zdravý člověk má mnoho přání – nemocný jen jedno“, to jen potvrzuje. Péče o zdraví se stala ve firmě Baťa nedílnou součástí firemní kultury. Edukace zaměstnanců si kladla za cíl, aby každý přijal vlastní odpovědnost za zdraví, a to jak fyzické, tak i psychické. 
Jak je možné se tím přístupem inspirovat pro současnou praxi se dozvíte na přednášce Odkaz Tomáše Bati a zdravotnictví.

Podrobné informace

Událost na Facebooku

Organizer

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FN Olomouc

Location

Teoretické ústavy LF UP, Velká posluchárna, Hněvotínská 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)