Obraty v současném tanci

22. March 2023, 15:30–17:00

Představení knih Terény performance a Aktuální tanečněvědný diskurz

Centrum pro výzkum performativity při Katedře divadelních a filmových studií FF UP a Nakladatelství AMU bude pořádat představení knih Terény performance (2021), ed. Alice Koubová a Eliška Kubartová a Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci (2022) autorek Jitky Pavlišové, Albíny Feofilaktové a Barbory Liška.

Program:
15.30-15.45 Performance "Procházka Terény performance" (Kača Olivová, Danica Pišteková, Eliška Kubartová)
15.45-16.15 Představení knih
16.15-16.45 Diskuze (moderuje Martin Bernátek)

Terény performance (Praha: NAMU, 2021)
Editorky: Alice Koubová, Eliška Kubartová
Performance a performativita jako koncept, metoda, téma a otázka v českých humanitních a společenských vědách a umělecké tvorbě. Čím je stále aktuální zkoumání jednání v jeho konkrétní tělesnosti? Jakými trajektoriemi procházejí terénem performance divadelníci, tanečnice, političtí vědci, architektky, filosofové, historičky, performeři, socioložky, novináři, dramaturgyně, teatrologové, teoretičky rituálu? Společná publikace tvůrkyň a tvůrců z akademické i umělecké oblasti, včetně prostoru na pomezí obou, otevírá prostor pro jejich setkání i specifika. A to skrze netradiční materiální i textové formy jako např. akademický fanzin, facebooková diskuze, gamebook, či liturgií vonící záložka.
Kniha získala Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci a byla také nominována na Ceny Divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla za rok 2022.

Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci (Olomouc: VUP, 2022)
Autorky: Jitka Pavlišová, Albína Feofilaktová, Barbora Liška
Teoreticko-analytická publikace se zaměřuje na oblast divadelního tance a jeho proměny v několika posledních desetiletích. Formou jednotlivých studií cílí zejména na fenomén tzv. obratů (konkrétně instalativní, ekologický, postlidský a archivní), které vývoj tance v uplynulých letech výrazně spoludefinují. Výzkum se opírá o stěžejní zahraniční teoretické koncepty, jež však byly v českém akademickém diskurzu v souvislosti s významem tance dosud zcela absentující. Tím zároveň autorky usilují o jejich reflexi a etablování rovněž v tuzemském prostředí.

Událost na Facebooku

Organizer

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Location

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)