Obecná didaktika pro praxi — jak aktivně podpořit učení žáka

16. September – 16. August 2023

Workshop

Workshop Jaroslavy Ševčíkové nabídne během 60 minut repetitorium k vybraným tématům obecné didaktiky, náměty, jak využít to, co absolventi PdF UP znají z teorie obecné či školní didaktiky.

Určeno všem absolventům a učitelům, a to bez ohledu na aprobaci.

Vybraná témata: Jak se žáci učí ve výuce? Které konkrétní strategie, styly a postupy ve výuce zvyšují efektivitu žákova učení? Jak může učitel aktivně rozvíjet žákovo učení (klíčovou kompetenci k učení) ve výuce? Vzájemná výměna zkušeností a inspirace.

Lektorka: PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D., praktikující učitelka, 15 let učitelka ZŠ, aktuálně učitelka SŠ, zároveň odborná asistentka Ústavu pedagogiky a sociálních studií UP, vyučující obecnou a školní didaktiku a aktivizační metody ve výuce, lektorka DVPP.

Workshop proběhne v rámci Dnů pro absolventy a přátele PdF UP.

Organizer

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Location

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)