Novela zákoníku práce

22. September 2023, 9:00–12:30

Webinář

Chystá se novela zákoníku práce. Novela zapracovává požadavky plynoucí ze směrnic EU a reaguje na potřeby praxe. Cílem webináře je seznámit posluchače s připravovanými změnami prostřednictvím prakticky orientovaného webináře.

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Obsah webináře:

  • seznámení s obsahem směrnic, jejich cíli a transpozičními požadavky
  • změny v informační povinnosti zaměstnavatele
  • praktické aspekty sladění pracovního a rodinného života
  • překážky v práci, flexibilita a její projevy, judikatura
  • změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • navýšení práv „dohodářů“, výpočet dovolené
  • nová právní úprava práce na dálku (home-office)
  • náklady, bezpečnost

Organizer

Právnická fakulta UP

Location

On-line přes MS TEAMS
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)