Mládež a hodnoty 2022

10. November – 11. November 2022

Konference

Jaké hodnoty vyznává současná postmoderní společnost? Jaké hodnoty jsou důležité pro děti a mládež? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi konference Mládež a hodnoty 2020 s podtitulem "Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti", kterou opět pořádá Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádají dne 10. a 11. listopadu 2022.

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. Konferenci jistě ocení také studenti, kteří se mohou účastnit prezentací a diskuzí, které budou vést i zahraniční odborníci.

Podrobné informace a program

Organizer

Katedra křesťanské výchovy CMTF UP

Location

CMTF UP, Na Hradě 5
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)