Lektorské a rétorické dovednosti

31. March 2023, 9:00–12:45

Vzdělávací program CŽV pro zaměstnance a doktorandy UP

Kurz je zaměřen na tři základní kompetence vyučujícího/lektora - komunikační a rétorické, osobnostní a odborné. Akcentována bude verbální, paraverbální a neverbální komunikace lektora či přednášejícího na konferenci.
Cílem programu je zprostředkovat poznatky o základních lektorských kompetencích, prezentačních dovednostech na konferenci, práci v zátěži, trémě, interaktivitě ve výuce, komunikaci se studenty, udržení pozornosti a motivace, poskytování zpětné vazby.

Registrace

Organizer

Oddělení dalšího vzdělávání a inovace ve výuce UP

Location

třída Svobody 26, učebna 3.34
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)