Kurz: Prohlubování mediačních dovedností

13. April – 15. April 2023

Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů

Absolvent si prohloubí své dovednosti pro zvládání náročnějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na praktickou část zkoušky mediátora.

Kurz je určen začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří absolvovali základní výcvik v mediaci. 
Kurz reaguje na poptávku profesního vzdělávání v souvislosti s výkonem mediace podle zákona o mediaci. Rozvíjí kompetence v oblasti vyjednávání, zvládání silných emocí, technik efektivního zvládání problémů, empatického porozumění, rozhodování v etických dilematech, práce s flipchartem.

Podstatou kurzu je praktický nácvik v modelových situacích (například konflikty z různých prostředí, mediace s větším počtem účastníků, za přítomnosti advokátů či vedená dvojicí mediátorů). Lektorka vychází z konkrétních požadavků a zkušeností účastníků. Tomu přizpůsobuje i výběr případů.

Důležitou součástí jsou diskuse, poskytování zpětné vazby, řešení problematických situací, podpora a pomoc. Kurz přispívá k rozvoji profesní sebereflexe účastníků.

Lektorka: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Organizer

Právnická fakulta UP

Location

Právnická fakulta UP, třída 17. listopadu 8
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)