Komenský/Labyrint

8. March 2024, 19:00–20:00

Komorní scénické oratorium

Komorní scénické oratorium skladatele Richarda Pachmana pro klavír, housle, pět hlasů a vypravěče ke 400. výročí napsání první verze rukopisu díla „Labyrint světa a ráje srdce“.

Postavy a obsazení:
Vypravěč / Komenský: Jan Přeučil
Poutník: Viktor Antonio
Mámení / Fortuna: Dita Hořínková
Všudybud: Filip Antonio
Osud / Šalamoun: Richard Pachman
Královna Moudrost: Kateřina Jechová
housle: Petr Maceček

Děj:
Poutník se setkává se Všudybudem a Mámením, kteří mu hodlají ukázat Labyrint světa. Nasadí mu brýle mámení, které zkreslují realitu. Nicméně brýle mu zcela nesedí a on stále vnímá skutečnost nezkreslenou. Mámení a Všudybud zavedou Poutníka k Osudu, který mu hodlá dát (jako všem přicházejícím) cedulku s jeho osudem i s jeho povoláním a posláním. Poutník však chce nejdřív poznat svět, než se rozhodne pro svou cestu i pro své povolání. Poznává tedy jednotlivé ulice, stavy, řemesla a povolání lidí v Labyrintu. Po prvotním nadšení všude nachází marnost a je rozčarován pomíjivostí a marností všech stavů i falší, přetvářkou a kariérismem lidí, se kterými se setkává. Dostává se do paláce Štěstěny – Fortuny. Na přijetí u ní čekají davy lidí. Poutník však zjistí, že ti, kteří se hřáli na výsluní Štěstěny, po nějaké doby padají do příkopu a ztrácejí štěstí i úspěch. Když není Poutník spokojený s ničím, co v Labyrintu světa potkal, berou ho jeho průvodci ke Královně Moudrosti. Po prvotním okouzlení zjistí (stejně jako biblická postava Šalamoun, který se na hradě Moudrosti objevuje), že Moudrost je falešná a že se rozpadá. Z pocitu marnosti se Poutník obrací do svého srdce a pochopí, že pouze život naplněný vírou má smysl a může člověku přinést štěstí, lásku a naplnění života.

Cena vstupenky: 350,- Kč
VIP balíček vstupenka + CD se skladbami z oratoria: 490,- Kč
prodej vstupenek i v místě konání před akcí, kapacita sálu je omezená

Organizer

AdviceOne s.r.o.

Location

Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)