Hudební cesta Evropou

16. December 2023, 19:00–21:00

Adventní koncert

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Andělské přátelství

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)
Che faró senza Euridice?

Marie Antoinetta (1755–1793)
Pauvre Jacques
C’est mon ami

Jean Baptiste Senaillé (1687–1730)
Cotillion

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Vánoční rosička
Vánoční roztomilost
Vánoční Magnet a Střelec

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Schafe können sicher weiden

Jan Křtitel Krumpholtz (1747–1790)
Sonáta pro sólovou harfu op. 13

Jakub Jan Ryba (1765–1815)
Rozmilý slavíčku

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Vánoční kolíbka
Vánoční vinšovaná pošta
Vánoční noc

Adolphe Adam (1803–1856)
Cantique de Noël

ÚČINKUJÍ
VIAGGIO MUSICALE
Vojtěch Pelka
 – kontratenor
Barbora Plachá – harfa
Jiří Sycha – housle

Toto hudební seskupení vzniklo v roce 2021 na základě společného zájmu interpretovat barokní a klasicistní hudbu, a to historicky poučeným způsobem. Triová kombinace zpěv, housle a harfa je na naší hudební scéně ojedinělá a je až překvapivé, jaké skýtá možnosti. Harfa přebírá v tomto souboru převážně funkci bassa continua – doprovodného akordického nástroje, který podmalovává vrchní hlas různými figuracemi na základě znalosti harmonie. Zároveň je schopen v případě potřeby zahrát i melodii. Housle se starají o vytvoření druhého cantabilního hlasu, případně vytvářejí dvojhlasý doprovod redukcí orchestrální partitury, což je mimořádně zajímavý postup. Přirozeně taky mají funkci sólového hlasu, když je potřeba vytvořit předehru či mezihru mezi zpěvními slokami, čímž hudební tok získává na pestrosti. Tomu všemu vévodí zpěv, ať už písňového nebo ariózního charakteru, a sice mužský zpěv ve velmi vysokém hlasovém rejstříku – kontratenor. Tato schopnost zpívat velmi vysoko (v rejstříku obvyklém pro ženský soprán) je vytrénována speciální hlasovou výchovou, která v době baroka byla určena pouze kastrátům. V současné době je kontratenorový zpěv dosahován speciální školící technikou a získává opět na oblibě. Především se těší úctě v souborech věnujících se tzv. autentické interpretaci staré hudby.

Vstupné: 100,– Kč
Předprodej vstupenek v podloubí radnice od 27. 11. 2023.

Organizer

ProArte21

Location

Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)