Genderová kultura v Československu 1948–1989

21. March 2023, 15:00–16:30

Přednáška doc. Denisy Nečasové (HÚ FF MU)

Přednáška se věnuje snahám o proměnu genderové kultury v období státního socialismu v Československu a klade so otázku, zda a popř. jak byly tyto snahy úspěšné. Zaměřuje se na problematiku zaměstnanosti, veřejné angažovanosti a působení žen v domácí sféře jako matek, manželek a pečovatelek o domácnost, která v daném období hrála nejvýraznější roli. Přednáška propojuje sféru ideologie, dobové propagandy vytvářející obraz nové socialistické ženy a každodenní praxe.

Další informace

Organizer

Katedra historie FF UP

Location

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5 přednáškový sál dr. Milady Paulové
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)