Filozofická soutěž pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních škol

12. December 2022

13. ročník filozofické soutěže pro studenty SŠ "Nebojme se myslet"

Cílem projektu je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů předposledních a především závěrečných ročníků středoškolského studia (pro účast v soutěži není nezbytné absolvování výuky filozofie v rámci ZSV nebo speciálního semináře: od soutěžících nebudou vyžadovány žádné konkrétní znalosti, pouze schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru). 

Účastí na soutěži budou mít studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Tři nejlepší práce budou ohodnoceny věcnými cenami (Amazon Kindle).

Z národního kola zároveň vzejde dvacet nejlepších studentů, kteří mohou soutěžit o účast na Mezinárodní filozofické olympiádě (IPO), do níž je soutěž „Nebojme se myslet“ národní kvalifikací. Do Mezinárodní filozofické olympiády postupují dva nejlepší studenti, kteří vzejdu z druhého kola soutěže.

Zájemci o účast v soutěži se závazně přihlásí do 5. prosince 2022 na email: nebojmesemyslet@upol.cz.

Další informace

Organizer

Katedra Filozofie FF UP

Location

Filozofická fakulta UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)