Dny evropského dědictví - komentované prohlídky Křížkovského 10–14

2. August

Komentované prohlídky budov FF na Křížkovského 10, 12, a 14 organizované studenty Katedry dějin umění

Komentované prohlídky budov Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na Křížkovského 10, 12, a 14 v časech 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00, v rámci nichž budou návštěvníci provedeni členy spolku Studium Artium a studenty dějin umění všemi třemi budovami. Nahlédneme do několika učeben (Václava Havla, Václava Buriana aj.,) i auly, do bývalé kanovnické rezidence s původními dřevěnými stropy, podíváme se na základy kostela sv. Petra a Pavla a do Parkánových zahrad.
Sraz na komentovanou prohlídku je před budovou Křížkovského 10, u vchodu s nápisem „Universita Palackého“.
Animační program pro malé i velké bude na nádvoří Křížkovského 10.

Vstup zdarma.

Webové stránky Dnů evropského dědictví

Organizer

Studium Artium, FF UP

Location

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10–14
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)