Dernisáž výstavy Beáta Vymlátilová: Zrcadlení

7. March 2023, 18:00–20:00

Beáta Vymlátilová (*2002) je studentkou Uměnovědných studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a operního zpěvu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění, které studovala na Základní umělecké škole u Jiřího Wiesnera v Kroměříži.
Výstava vznikla za účelem demonstrování dynamičnosti linie a barev. Prvotním podnětem pro vznik děl bylo podrobnější studium a zájem o moderní směry, abstraktní expresionismus, lettrismus a lyrickou abstrakci. Cyklus Zrcadlení se zabývá barvou, jejím skládáním, vzájemným ovlivňováním a působením na naše smysly. Inspiraci autorka nacházela především v přírodě, mořské krajině a v tajemných mračnech na obloze.
Tvorba vychází z autorčina zájmu o psychologii umění a působení estetické funkce na lidské vnímání. Díla staví na autentičnosti, skrze kterou promlouvá s diváky takříkajíc beze slov, a na situacích, kdy slova mnohdy nejsou ani třeba. To je i hlavní myšlenkou autorčiny tvorby, snaha vyjádřit pocity a emoce skrze barvu, linii a kompozici.
Výstava probíhá na recepci Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici, kde se bude konat i dernisáž.

Další informace

Událost na Facebooku

Organizer

Studium Artium a Knihovna UP

Location

Knihovna UP, Zbrojnice
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)