Dana Drábová: Jaderná bezpečnost ve službách člověka

3. November 2022, 17:00–18:30

Přednáška k poctě J. L. Fischera

Tradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti profesora Josefa Ludvíka Fischera.

Přednášku prosloví u příležitosti letošního výročí česká jaderná inženýrka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. na téma Jaderná bezpečnost ve službách člověka.

Anotace přednášky:
Slova jaderný, radioaktivita, záření vyvolávají v lidech skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů v jaderných elektrárnách, radioaktivního odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záření vůbec přemýšlejí pak v naprosté většině případů spíše s obavami než se snahou tomuto jevu a jeho přínosům a rizikům objektivně porozumět.
Za pouhé jedno století se lidé naučili jadernou energii široce zkoumat a využívat. Dnes bychom se bez těchto znalostí stěží obešli. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem jejích využití je opravdu odhalení možnosti získávat obrovskou energii ukrytou v jádře atomu. Méně už se ale mluví o tom, že ještě větší přínos přineslo používání radiační a jaderné techniky v medicíně, průmyslu, zemědělství a dalších oborech.
Jaderná energetika je v řadě zemí včetně ČR spolehlivým nízkoemisním zdrojem elektřiny.

Svou účast prosím potvrďte na e-mailu akce@upol.cz.

Organizer

Univerzita Palackého v Olomouci

Location

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, velká aula
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)