100. výročí narození prof. PhDr. Miroslava Komárka, DrSc.

18. April 2024, 10:00–13:00

Setkání

Profesor Miroslav Komárek (1924–2013) byl osobností, která významně ovlivňovala ráz olomoucké bohemistiky a slavistiky ve 2. polovině 20. století i na počátku 21. století. 

Lingvista, reprezentant české funkčně strukturalistické tradice doma i ve světě,
ale také znalec literatury, výtvarného umění a především pedagog a kolega profesor Komárek nezůstal jen v našich vzpomínkách. Může být a často také je inspirací pro to, co ve vědě, na univerzitě, ale i v životě děláme my dnes.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 10.00 do 13.00
v posluchárně 1.25 na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, v přízemí zadního traktu.

Program setkání:

  • Pozdravy
  • Profesor Komárek slovem a obrazem (PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.)
    Komárkovská tradice ve vědě (a v životě) – své pohledy prezentují prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.,
    doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. a prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
  • Diskuse, vzpomínky

Organizer

Katedra bohemistiky FF UP, Jazykovědné sdružení ČR (pobočka Olomouc)

Location

Křížkovského 10, zadní trakt, uč. č. 1.25
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)