10. 3. 2020

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 11. 3. kontaktní výuku, a to s platností do 22. 3. Totéž se týká také kurzů celoživotního vzdělávání UP.

6. 3. 2020

Přehled dočasných pracovně-organizačních instrukcí na Univerzitě Palackého v Olomouci v souvislosti s šířením koronaviru v Evropě a ČR.

4. 3. 2020

Na schůzce děkanů fakult UP s rektorem a předsedou AS UP dne 21. 2. 2020 bylo jednomyslně konstatováno, že otázka sdílení dat pro vědecké účely je čistě v kompetenci autorů publikací a případná komunikace má tedy probíhat s autory...

3. 3. 2020

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci představuje plán opatření a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru. Tato opatření a doporučení se týkají všech zaměstnanců a studentů UP.

27. 2. 2020

Po prvním měsíci fungování e-neschopenek bychom rádi upozornili zaměstnance čerpající pracovní neschopnost na to, že je nutné si dohodnout kontrolu u ošetřujícího lékaře v době, kdy končí 14 kalendářních dní od začátku nemoci. V...

27. 2. 2020

Připomínáme, že od 1. 3. se cestovní příkazy vyplňují nově elektronicky (vše potřebné naleznete v příslušné sekci na Portálu UP). V souvislosti s touto novou povinností upozorňujeme všechny zaměstnance na to, že na pracovní cestu...

18. 2. 2020

Celkem 66 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se včera uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2019 je jedním z...

17. 2. 2020

Dne 20. 1. 2020 proběhlo na žádost rektora UP Jaroslava Millera setkání děkana PřF doc. Martina Kubaly a dr. Jakuba Navaříka za účasti předsedy AS UP doc. Jiřího Langera ve věci podnětu dr. Navaříka na prošetření možného porušení...

14. 2. 2020

Akademický senát UP se na svém únorovém zasedání věnoval novelizaci řádu Etické komise UP i komunikaci a formě diskuze na Univerzitě Palackého. Souhlasil též se jmenováním nového člena Vědecké rady UP.

13. 2. 2020

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou pro zaměstnance zcela zdarma. Seznam...