Vnitřní předpisy a normy UP

Vnitřní předpisy UP (registrované na MŠMT)

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
A-12/2012 Disciplinární řád pro studenty UP (aktualizováno) 15.6.2012 15.6.2012 31.8.2017
A-12/2012-UZ Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017) 16.5.2017 1.9.2017
R-A-20/01 Garant studijního programu na UP 31.8.2020 1.9.2020
R-A-23/01 Jednací řád Akademického senátu UP 20.6.2023 1.7.2023
A-5/2017-N02 Jednací řád Akademického senátu UP - novela č. 2 25.1.2021 26.1.2021 28.9.2022
A-5/2017-N03 Jednací řád Akademického senátu UP - novela č. 3 23.9.2022 29.9.2022 30.6.2023
A-5/2017-ÚZ03 Jednací řád Akademického senátu UP (3. úplné znění ze dne 23. září 2022) 23.9.2022 29.9.2022 30.6.2023
A-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu UP (I. úplné znění ze dne 7.8.2018) 31.7.2018 7.8.2018 24.1.2021
A-5/2017-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu UP (II. úplné znění ze dne 25. ledna 2021) 25.1.2021 26.1.2021 28.9.2022
A-14/2013 Jednací řád Vědecké rady UP 9.7.2013 10.7.2013 20.12.2016
A-14/2013-N02 Jednací řád Vědecké rady UP - novela č. 2 13.4.2021 14.4.2021 25.9.2023
A-14/2013-N03 Jednací řád Vědecké rady UP - novela č. 3 19.9.2023 26.9.2023
A-14/2013-ÚZ03 Jednací řád Vědecké rady UP - úplné znění 03 19.9.2023 26.9.2023
A-14/2013-UZ Jednací řád vědecké rady UP (I. úplné znění ze dne 20.12.2016) 20.12.2016 21.12.2016 13.4.2021
A-14/2013-ÚZ02 Jednací řád Vědecké rady UP (II. úplné znění ze dne 13. dubna 2021) 13.4.2021 14.4.2021 25.9.2023
R-A-22/01 Postavení hostujícího profesora UP 22.4.2022 1.5.2022
A-11/2011 Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob 3.8.2011 3.8.2011
R-A-21/01 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP 6.8.2021 13.8.2021
A-1/2015-N02 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP - novela č. 2 31.5.2023 9.6.2023
A-1/2015-ÚZ02 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (2. úplné znění ze dne 31. května 2023) 31.5.2023 9.6.2023
A-1/2015-ÚZ01 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 31.7.2020 1.8.2020 8.6.2023
R-A-22/02 Řád celoživotního vzdělávání na UP 13.9.2022 20.9.2022
A-15/2013-UZ Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017) 11.4.2017 11.4.2017 19.9.2022
A-15/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP 9.7.2013 1.1.2014 10.4.2017
A-9/2001 Řád celoživotního vzdělávání UP - účinný do 31.12.2013 18.10.2001 18.10.2001 31.12.2013
A-2/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 8.3.2017 8.3.2017
R-A-20/03 Řád normotvorby na UP 27.11.2020 1.12.2020 23.5.2022
R-A-20/03-N01 Řád normotvorby na UP - novela č. 1 17.5.2022 24.5.2022
R-A-20/03-ÚZ01 Řád normotvorby na UP (1. úplné znění ze dne 17. května 2022) 17.5.2022 24.5.2022
R-A-17/03 Řád přezkumné komise UP 2.11.2017 9.11.2017
A-3/2017-ÚZ01 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 31.7.2020 1.8.2020
A-1/2017 Statut Univerzity Palackého v Olomouci 8.3.2017 8.3.2017 2.4.2018
A-1/2017-N10 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 10 13.11.2023 16.11.2023 26.3.2024
A-1/2017-N11 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 11 22.3.2024 27.3.2024
A-1/2017-N07 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 7 16.2.2022 23.2.2022 28.9.2022
A-1/2017-N08 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 8 23.9.2022 29.9.2022 29.11.2022
A-1/2017-N09 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 9 25.11.2022 30.11.2022 15.11.2023
A-1/2017-ÚZ10 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - úplné znění 10 13.11.2023 16.11.2023 26.3.2024
A-1/2017-ÚZ11 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - úplné znění 11 22.3.2024 27.3.2024
A-1/2017-ÚZ07 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (7. úplné znění ze dne 16. února 2022) 16.2.2022 23.2.2022 28.9.2022
A-1/2017-ÚZ08 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (8. úplné znění ze dne 23. září 2022) 23.9.2022 29.9.2022 29.11.2022
A-1/2017-ÚZ09 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (9. úplné znění ze dne 25. listopadu 2022) 25.11.2022 30.11.2022 15.11.2023
A-1/2017-UZ06 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (VI. úplné znění ze dne 3. července 2020) 3.7.2020 1.8.2020 22.2.2022
A-1/2006 Statut UP (XIII. úplné znění ze dne 18.8.2016) 21.7.2006 21.7.2006 7.3.2017
A-13/2012 Stipendijní řád UP 27.9.2012 28.9.2012 8.11.2017
R-A-18/01-ÚZ01 Stipendijní řád UP (I. úplné znění ze dne 31. srpna 2020) 31.8.2020 1.9.2020
A-10/2011 Studijní a zkušební řád UP 1.7.2011 1.9.2011 8.7.2013
A-10/2011-I. změny Studijní a zkušební řád UP - I. změny 9.7.2013 9.7.2013 31.8.2017
A-10/2011-II. změny Studijní a zkušební řád UP - II. změny 20.12.2016 1.9.2017 27.11.2017
A-10/2011 Studijní a zkušební řád UP (I. úplné znění ze dne 9.7.2013) 1.7.2011 1.9.2011 31.8.2017
A-10/2011-II.UZ Studijní a zkušební řád UP (II. úplné znění ze dne 20.12.2016) 20.12.2016 1.9.2017 27.11.2017
A-10/2011-ÚZ03 Studijní a zkušební řád UP (III. úplné znění ze dne 21.11.2017) 21.11.2017 28.11.2017 31.8.2019
A-10/2011-UZ05 Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) 2.7.2019 1.9.2019
A-3/2007 Vnitrni mzdovy predpis UP (V. uplne zneni ze dne 29.6.2016) 1.7.2016 29.6.2016 31.3.2017
R-A-18/02-N03 Vnitřní mzdový předpis Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 3 13.4.2023 14.4.2023
R-A-18/02-N02 Vnitřní mzdový předpis UP - novela č. 2 14.12.2021 1.1.2022 13.4.2023
R-A-18/02-ÚZ03 Vnitřní mzdový předpis UP (3. úplné znění ze dne 13. dubna 2023) 13.4.2023 14.4.2023
R-A-18/02-ÚZ01 Vnitřní mzdový předpis UP (I. úplné znění ze dne 10. června 2019) 10.6.2019 1.7.2019 31.12.2021
R-A-18/02-ÚZ02 Vnitřní mzdový předpis UP (II. úplné znění ze dne 14. prosince 2021) 14.12.2021 1.1.2022 13.4.2023
A-3/2007 Vnitřní mzdový předpis UP (VI. úplné znění ze dne 16. března 2017) 16.3.2017 1.4.2017 31.3.2018
A-3/2007-ÚZ07 Vnitřní mzdový předpis UP (VII. úplné znění ze dne 27. března 2018) 27.3.2018 1.4.2018 17.11.2018
A-2/2007 Volební a jednací řád AS UP (III. úplné znění ze dne 19.1.2016) 26.3.2007 1.5.2007 27.5.2017
A-4/2017-N02 Volební řád Akademického senátu UP - novela č. 2 12.12.2022 13.12.2022
A-4/2017-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu UP (2. úplné znění ze dne 12. prosince 2022) 12.12.2022 13.12.2022
A-4/2017-ÚZ01 Volební řád Akademického senátu UP (I. úplné znění ze dne 23. dubna 2020) 23.4.2020 24.4.2020 12.12.2022

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
R-B-19/19-ÚZ05 Cestovní náhrady - úplné znění 05 26.8.2022 29.8.2022
B1-17/1-HN Nostrifikacni rad Univerzity Palackého v Olomouci 23.3.2017 30.3.2017
B1-17/4-HN-N01 Novela č. 1 - Řád rigorózního řízení 3.4.2018 10.4.2018 10.5.2018
R-B-18/12 Ochrana osobních údajů na UP 25.5.2018 1.6.2018 6.12.2020
B1-15/1-HN Organizační řád UP 1.4.2015 3.4.2015 3.12.2019
B3-13/2-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informac í podle zákona č. 106/1999 Sb. - Novela č. 1 29.4.2013 1.5.2013 31.5.2013
B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 24.11.2008 26.11.2008 28.2.2017
B1-05/5-HN Řád menzy Univerzity Palackého v Olomouci 7.11.2005 7.11.2005 13.11.2022
R-B-19/05-N02 Řád o nakládání s majetkem UP - novela č. 2 20.9.2023 21.9.2023 31.10.2023
R-B-19/05-ÚZ01 Řád o nakládání s majetkem UP - úplné znění 01 20.4.2021 27.4.2021 20.9.2023
R-B-19/05-ÚZ02 Řád o nakládání s majetkem UP - úplné znění 02 20.9.2023 21.9.2023
B1-14/15-HN Řád přijímacího řízení - Novela č. 1 4.6.2014 1.9.2014 31.8.2017
B1-17/2-HN Řád přijímacího řízení UP 8.6.2017 1.9.2017 1.11.2021
B1-13/2-HN Řád přijímacího řízení UP 28.6.2013 1.9.2013 31.8.2017
B1-17/2-HN-N01 Řád přijímacího řízení UP - novela č. 1 1.11.2021 2.11.2021 31.12.2021
B1-17/2-HN-ÚZ01 Řád přijímacího řízení UP - úplné znění 01 1.11.2021 2.11.2021
B1-13/3-HN Řád rigorózního řízení UP 2.7.2013 1.9.2013 31.8.2017
B1-17/4-HN-ÚZ01 Řád rigorózního řízení UP (úplné znění č.01) 3.4.2018 10.4.2018
R-B-18/07 Řád vysokoškolské koleje UP 27.2.2018 6.3.2018 23.6.2020
B1-11/1-HN Řád vysokoškolské koleje UP 10.5.2011 12.5.2011 5.3.2018
B1-14/11-HN Řád vysokoškolské koleje UP - Novela č. 1 4.6.2014 1.9.2014 5.3.2018
B1-11/1-HN Řád vysokoškolské koleje UP - Úplné znění 8.2.2016 10.2.2016 5.3.2018
R-B-18/07-ÚZ01 Řád vysokoškolské koleje UP - úplné znění č. 01 17.6.2020 24.6.2020 4.4.2023
B1-16/1-HN Řád vysokoškolské koleje UP- Novela č. 2 8.2.2016 10.2.2016 5.3.2018
R-B-23/11 Statut Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci 27.10.2023 3.11.2023
B3-08/2-SR-ÚZ01 Vyřizování stížností a petic na UP 10.12.2012 12.12.2012 9.12.2020
R-B-21/10 Vyřizování žádostí o informace na UP 11.6.2021 18.6.2021

Zavřít stránku