U-Multirank

Univerzita Palackého se účastní jak institucionálního hodnocení, tak tzv. field-based žebříčků. Žebříček U-Multirank se věnuje oblastem týkajících se vzdělávací a výukové činnosti, výzkumu, předávání znalostí, úrovni internacionalizace a regionálního zapojení. Přestože se na první pohled nijak výrazně neliší od jiných žebříčků, je ojedinělý svým přístupem. U-Multirank nevyhodnocuje celkové skóre, ale umožňuje uživateli zvolit pro něj důležité kritérium a na jeho základě porovnat univerzitu s konkurenčními vysokoškolským prostředím. V porovnání s ostatními univerzitami v tuzemsku vyniká v excelentních publikacích či citovanosti vědeckých prací.

U-Multirank, Results 2020: Palacký University Olomouc (vybrané indikátory)

Umístění UP mezi 18 českými univerzitami

VÝZKUM

 

Citovanost

1.

Otevřený přístup k publikacím

1.

TRANSFER ZNALOSTÍ

 

Udělené patenty (absolutní počet)

1.

Udělené patenty (vzhledem k velikosti)

1.

Průmyslové co-patenty

1.

Publikace citované v patentech

1.

Zdroj: U-Multirank

Sdílenou pozici české jedničky obsadila Univerzita Palackého také v indikátorech Externích výzkumných příjmů, Nejcitovanějších publikací a v indikátoru Zahraničních akademických pracovníků.