Leiden Ranking

Excelentní publikace i čilá spolupráce se zahraničními výzkumníky. To jsou silné stránky Univerzity Palackého (UP), které potvrdil mezinárodní žebříček CWTS Leiden Ranking 2020. V oblasti publikací s otevřeným přístupem patří olomoucké univerzitě mezi tuzemskými vysokými školami druhá pozice. V celosvětovém srovnání obsadila například v kategorii fyzikálních věd a inženýrství 235. místo v konkurenci 1176 hodnocených univerzit. Oproti loňskému roku si tak ve světě polepšila o 82 pozic, a to i přesto, že počet zahrnutých institucí vzrostl o 213. V hodnocení, které sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, zaujímá ve fyzikálních vědách Univerzita Palackého v Olomouci 123. příčku na světě (95. v Evropě), v oblasti společenských a humanitních věd pak dokonce příčku 99. (v Evropě 39.).

Scientific Impact

Leiden Ranking 2020

Umístění podle PP top 1 % bez minima publikací

All Sciences

Biomedical and Health Sciences

Life and Earth Sciences

Mathematics and Computer

Physical Sciences and Engineering

Social Sciences and Humanities

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

UP

261

618

321

775

261

639

176

501

85

235

333

866

MU

325

781

265

614

300

764

154

427

296

763

297

783

UK

327

784

267

616

269

658

318

865

324

825

143

396

ČVUT

344

854

404

1125

239

558

206

562

352

927

366

1118

VŠCHT

318

764

221

505

79

193

384

1057

351

925

367

1049

ČZU

375

992

394

1081

319

824

359

967

399

1138

258

688

VUT

376

996

359

920

360

958

309

837

360

957

10

48

Zdroj: CWTS Leiden Ranking 

                     

Mezinárodní žebříček se zaměřuje i na excelentní publikace vzniklé na základě mezinárodních kontaktů, tedy ve spolupráci vědců ze dvou a více zemí. V rámci tohoto indikátoru je Univerzita Palackého první v porovnání s ostatními českými univerzitami hned třikrát z pěti hodnocených oblastí. Konkrétně se jedná fyzikální vědy, kde zaujímá 123. příčku ve světě,  vědy o živé přírodě a o Zemi, kde se umístila na 215. pozici a vede také ve společenských a humanitních vědách, kde dosáhla na své nejlepší umístění, a to na již výše zmíněnou 99. pozici ve světě. Pokud bychom sledovali práce vzniklé díky zahraniční spolupráci ve všech oborech, je UP v rámci České republiky, stejně jako loni, na druhém místě za ČVUT, ve světě na 176. místě.

 

Collaboration

Leiden Ranking 2020

Umístění podle PP international collaboration (bez minima publikací)

All Sciences

Biomedical and Health Sciences

Life and Earth Sciences

Mathematics and Computer

Physical Sciences and Engineering

Social Sciences and Humanities

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

UP

136

176

238

325

180

215

228

376

95

123

39

99

MU

183

239

94

131

199

249

227

375

270

456

164

307

UK

162

210

193

261

233

317

95

163

124

165

77

149

ČVUT

125

136

278

390

349

688

247

411

142

192

354

755

VŠCHT

361

604

354

566

355

741

376

829

361

694

342

726

ČZU

334

486

258

357

318

546

208

345

374

761

116

219

VUT

342

513

214

290

353

727

294

503

354

671

60

126

Zdroj: CWTS Leiden Ranking