CWUR (Center for World University Rankings)

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) 2020-2021 se Univerzita Palackého umístila na 573. místě z celkově hodnocených 2000 univerzit. Do žebříčku se dostalo kromě UP ještě dalších 11 českých univerzit. V porovnání s nimi skončila Univerzita Palackého na druhém místě za Univerzitou Karlovou, když oproti loňskému roku přeskočila Masarykovu univerzitu.

Center for World University Rankings upravil v roce 2019–2020 metodiku tak, aby se kladl stejný důraz na vzdělávací prostředí a výzkum a nyní hodnotí univerzity na základě čtyř metrik: kvalita vzdělání (25 %), zaměstnanost absolventů (25 %), kvalita zaměstnanců (10 %) a výzkumný výkon (40 %). Ten zahrnuje výzkum (10 %), vysoce kvalitní publikace (10 %), počet výzkumných prací ve vlivných časopisech (10 %) a citovanost (10 %). Hodnocení vychází primárně z databází společnosti Thomson Reuters a sleduje data až deset let dozadu. Pracuje pouze s dostupnými daty, jeho součástí není reputace univerzity, jež tvoří podstatnou část jiných prestižních žebříčků. Tisícovku nejvýznamnějších univerzit z celkových 25 tisíc publikuje od roku 2014 a v letošním vydání podruhé vyhodnotil dvojnásobek univerzit, tedy 2000.

 

2018–2019

2019–2020

2020–2021

Univerzita Karlova v Praze

203.

237.

237.
Univerzita Palackého v Olomouci 610. 572. 573.

Masarykova Univerzita

571.

546.

577.

České vysoké učení technické v Praze

667.

652.

609.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

930.

1024.

1021.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

-

1100.

1131.
Česká zemědělská univerzita v Praze - 1339. 1263.

Vysoké učení technické v Brně

-

1146.

1361.

Mendelova univerzita v Brně

-

1733.

1717.

Ostravská univerzita

-

1773.

1897.

Západočeská univerzita v Plzni

-

1795.

1905.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

-

1853.

1912.

Univerzita Pardubice

-

1892.

-

Zdroj: CWUR - World University Rankings 2020–2021
cwur.org/2020-21