Média a sociální sítě

Žurnál online

Internetová extenze Žurnálu UP je především zpravodajsko-publicistickým portálem univerzity, na kterém najde denně nejen akademická obec ty nejdůležitější informace z dění kolem nás. Samozřejmostí je jak řazení článků do rubrik a jejich snadné vyhledávání, tak i kalendář akcí, přehled aktualit, pozvánky na akce či archiv starších vydání Žurnálu UP. Příjemným zpestřením videoreportáže. Svůj příspěvek do Žurnálu online můžete poslat samozřejmě i vy.
Kontakt: www.zurnal.upol.cz redakce@upol.cz

Studentské rádio UP AIR

Studentské nezávislé rádio UP AIR sdružuje všechny nadšence pro rozhlasovou tvorbu. Členové se podílí na provozu rádia ve všech možných disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení rádia, personalistika, management či propagace. Vysíláme hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informujeme o kulturním a společenském dění v kontextu Olomouce. Tvoříme otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících. Kontakt: upair.upol.cz, Facebook, e-mail: upair@upol.cz

 

Studentské rádio UP Air vysílá živě pondělí až pátek od 13:00 do 21:30.

Helena v krabici

Helena v krabici je sdružení a stejnojmenný internetový a tištěný časopis studentů Univerzity Palackého. V současné době s dvěma desítkami stálých členů redakce, kteří se snaží přinášet novinky z univerzitního světa, Olomouce i kulturního života. Redaktoři jsou převážně z katedry žurnalistiky nebo studují editorství, avšak redakce se nebrání přijetí studentů ani z jiných oborů. Helena v krabici také nabízí splnění si redakční praxe pro studenty.
Kontakt: www.helenavkrabici.cz, helenavkrabici@gmail.com

Facebook UP

Univerzitní Facebook spravuje stejně jako další sociální sítě oddělení komunikace UP. Najdete tady spoustu zajímavých tipů a aktualit, stejně jako můžete propagovat prostřednictvím FB UP své akce, případně pokládat dotazy, pokud si nebudete vědět rady, nebo hledat nové přátele.
Kontakt: www.facebook.com/univerzita.palackeho

YouTube UP

Oficiální YouTube kanál univerzity (Palacky University) slouží především ke zveřejňování a šíření reportáří a spotů spjatých s UP a vznikajích za pomoci studentů či zaměstnanců. Pravidelně se zde objevují například reportáže Studentské televize UP, ale i dalších 200 spotů a dalších videí.
Kontakt: www.youtube.com/user/PalackyUniversity

LinkedIn UP a Twitter UP

Univerzitu Palackého v Olomouci můžete najít i na dalších sociálních sítích, jakými jsou LinkedIn nebo Twitter.
Kontakt: www.linkedin.com a https://twitter.com 

HAD – časopis Spolku mediků LF

Časopis Spolku mediků Lékařské fakulty UP, znovu obnovený na sklonku akademického roku 2007/2008, který slouží k informování studentů lékařské fakulty o dění na fakultě, na UP a v Olomouci, ale také k zábavě a inspiraci. K dostání většinou dvakrát za semestr.
Kontakt: www.had.spolekmediku.cz

25 FPS

Online filmový časopis (www.25fps.cz), u jehož zrodu stáli studenti filmové vědy UP, nabízí texty zaměřené na světovou a tuzemskou kinematografii (recenze, rozhovory, portréty), na oblast seriálové tvorby, komiks, distribuci a filmové události. 25fps se aktivně zapojuje do mediální podpory regionálních i celostátních (a mezinárodních) akcí, spolupracuje s různými institucemi a má „na kontě“ i podporu unikátní DVD kolekce filmů Karla Vachka.
Kontakt: www.25fps.cz, Lukáš Gregor, gregor@25fps.cz

Divá báze

Divá báze je internetovým portálem fungujícím pod katedrou divadelních a filmových studií FF UP. Redakce sestává nejen z jejích studentů a absolventů, ale i ze studentů jazykovědných oborů a nadšenců do divadla. Reflektuje současné divadelní dění především profesionálních českých divadel s důrazem na situaci olomouckých scén. Redakce navštěvuje i řadu festivalů (Divadelní Floru, Divadelní svět Brno, Encounter, Setkání/Stretnutie Zlín ad.), které nabízí ke zhlédnutí představení předních evropských divadel.
Kontakt: divabaze.cz