Semestr | státnice | zkoušky během epidemie koronaviru

Kdy skončí semestr? Kdy budou státnice a zkoušky? Kdy odevzdat diplomky? Kdy...?

Letní semestr 2020 bude prodloužen. Výuka rámcově o dva týdny oproti původnímu harmonogramu LS 2020, posunut pak bude také mezní termín pro splnění studijních povinností v ak. roce 2019/2020, a to do 15. 9. 2020 (netýká se studentů absolventských ročníků, ti se o konkrétních termínech musí informovat u své katedry/fakulty). U některých fakult může s ohledem na jejich specifika docházet k výjimkám u prodloužení výuky, proto pozorně sledujte informace z vaší domovské fakulty. Odkazy na tyto informace naleznete také níže.

Od 27. 4. mohou studenti všech ročníků v určitých případech a po nutné předchozí domluvě s pedagogem docházet na univerzitu na konzultace, praxe, do laboratoří či do knihovny za účelem výpůjčky knih, případně na zkoušky a státnice. O zpřístupnění prostor rozhoduje přitom jednotlivá fakulta/katedra. Ve všech těchto případech je nutno dodržovat nastavená pravidla a přítomnost maximálně pěti lidí. Hromadná výuka (semináře, přednášky) i nadále až do odvolání probíhá v distanční (online) formě. Podrobnosti

Vedení UP a fakult se zároveň domluvilo, že výuka v ak. roce 2019/20 a splnění studijních povinností mohou být dokončeny distanční (online) formou. Studijní programy, jejichž specifika to neumožňují, budou realizovány a ukončeny prezenčně v návaznosti na aktuální vývoj bezpečnostní situace.

Slavnostní promoce na UP nejsou v ohrožení, vedení UP se nicméně dohodlo s děkany všech fakult, že letošní promoční akty budou uskutečněny nejdříve v průběhu září a nadcházejících podzimních měsíců. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace a odlišným specifikům jednotlivých fakult přesto pozorně sledujte informace přímo z vaší fakulty.

Nezapomeňte také sledovat náš průběžně aktualizovaný FAQ, kde najdete mnoho dalších podrobnějších otázek k podobě průběhu semestru a studijních povinností v LS 2020.

Záznam: Rektor Jaroslav Miller k aktuální situaci | 17. 4. 2020


Záznam: Otázky a odpovědi k aktuální situaci. Videopřenos s vedením UP ze dne 25. 3. 2020

Překlad do znakového jazyka: www.youtube.com

Aktuální informace k problematice poplatků za studium

S ohledem na aktuální národní situaci a z toho vyplývající specifický režim fungování Univerzity Palackého v Olomouci vedení UP až do odvolání pozastavuje vydávání rozhodnutí o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době. Zároveň hledáme takové řešení, aby celé mimořádné období bylo vyňato ze standardní doby studia.

Hledají se také cesty, které by umožnily odpustit poplatky za nadstandardní délku studia u těch studentů, kteří by si kvůli svému dobrovolnickému úsilí během aktuální krizové situace nestihli doložitelně splnit své studijní povinnosti v bezpoplatkovém období.

Informace o harmonogramu semestru na jednotlivých fakultách