Přijímačky na UP během epidemie koronaviru

Kdy a jak se uskuteční s ohledem na současnou situaci?

S ohledem na aktuální situaci došla Univerzita Palackého v Olomouci a její jednotlivé fakulty k tomuto řešení přijímacích zkoušek:

  • Tam, kde to charakter přijímacího řízení umožňuje, se přijímací zkoušky uskuteční online – ať už formou online testů (testy všeobecných předpokladů, SCIO aj.), online pohovorů, či zasíláním motivačních textů.
  • Na některých studijních programech bude od přijímacího řízení upuštěno a přihlášení studenti budou vyrozuměni o přijetí prostřednictvím elektronické přihlášky.
  • U některých studijních programů se stále čeká, zdali by nebylo možné přijímací řízení uskutečnit prezenčně. Pokud by to situace neumožnila, bude se i zde uvažovat o alternativní formě přijímacích zkoušek – přijetí na základě SŠ výsledků atp.

Podrobnější informace včetně harmonogramů termínů a forem přijímacích zkoušek uchazeči o studium najdou na webu jednotlivých fakult UP. Odkazy na ně najdete níže.

Fakulty UP (pokud tak již neučinily) budou rovněž všechny uchazeče informovat o podobě přijímacích zkoušek v následujících dnech prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v systému e-přihlášky (v záložce Dokumenty).